Slogan
Rubrik
utb
utb

Utbildning

COPE Sweden AB erbjuder följande utbildningar inom området objektorienterad plattformsutveckling:

- Objektorienterad plattformsutveckling – bakgrund, syfte och angreppssätt

- Utvidgad funktions-lösnings-modellering

- Programvaran CCM : Plattformskonstruktion och variantkonfigurering
utb
utb
Copyright